Mẫu cuốn thư đá đẹp 65

Mẫu cuốn thư đá đẹp 65

Mẫu cuốn thư đá đẹp 65

Mẫu cuốn thư đá đẹp 65 là mẫu cuốn thư làm bằng đá tự nhiên.

Cuốn thư có tác dụng dùng để chấn phong ngăn tà khí xâm hại vào nhà ở, đình chùa, miếu mạo, khu lăng mộ.

 

Mẫu cuốn thư đá đẹp 65
Mẫu cuốn thư đá đẹp 65

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Ninh Vân-Ninh Bình

Địa chỉ: Ninh Vân-Hoa Lư-Ninh Bình

Điện thoại: 0904.805.727

Website: http://damyngheninhvan.com.vn/

Email: damyngheninhvan.com.vn@gmail.com