Bàn thờ thiên

Bàn thờ thiên hay cây hương đá là đồ thờ cúng quan trọng, có ý nghĩa lớn trong phong tục tập quán truyền thống của người Việt Nam. Vậy bàn thờ thiên thờ ai? Có ý nghĩa như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu và cập nhật các mẫu bàn thờ thiên bằng đá, cây hương đá ngoài trời đẹp trong nội dung dưới đây.