Văn khấn cúng sửa mộ

 Văn khấn cúng sửa mộ

Theo phong tục tập quán xưa nay thì lễ Cải táng, Cải cát là một trong những giai đoạn cuối cùng trong việc làm tang lễ, đây cũng chính là giai đoạn quan trọng theo truyền thống tâm linh của người Việt ta xưa nay.

Người Việt ta luôn quan niệm rằng nếu làm đúng, tốt thì gia đình của họ sẽ luôn mạnh khỏe, may mắn và thành công trong mọi công việc, quan trọng hơn nữa là chính cha, mẹ của họ sẽ luôn được an lành, siêu thoát.

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn về bài văn khấn Lễ cải cát hay còn gọi là lễ Sang tiểu, sang cát, bốc mộ, sửa mộ, dời mộ được diễn giải như sau:

Văn khấn cúng sửa mộ
Văn khấn cúng sửa mộ

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

 – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

 – Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương

 – Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân

 – Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

 Hôm nay là ngày…. tháng …. năm ……., tại tỉnh……huyện……xã……thôn……..

 Hiển khảo (hoặc tỷ)………………………………………mộ tiền

 Than rằng: Thương xót cha (hay mẹ)xưa, vắng xa trần thế.

Thác về, sống gửi, đất ba thước phải vùi chôn.

 Phách lạc hồn bay, hình trăm năm khó gìn để;

 Lúc trước việc nhà bối rối, đặt để còn chưa hợp hướng phương.

 Tới nay, tìm đất tốt lành, sửa sang lại, cầu an hình thể.

 Rày thân: Phần mộ dời xong, lễ Ngu kính tế.

 Hồn thiêng xin hưởng, nguyện cầu vĩnh viễn âm phần.

 Phúc để di lưu, phù hộ vững bền miêu duệ.

 Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

 Xin lưu ý: Theo phong tục trước và sau khi dời mộ phải khấn trình với Long mạch, Sơn thần và Thổ thần nơi cũ và nơi mới. Sau đây là văn khấn Long Mạch, Sơn thần và Thổ thần.

 Văn khấn Long Mạch, Sơn Thần và Thổ Thần

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

 – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

 – Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

 – Con kính lạy các ngài Long Mạch, Sơn Thần, Thổ địa, Thần linh cai quản trong xứ này.

 Hôm nay là ngày……tháng…..năm……

 Tín chủ (chúng) con là:……………………..

 Ngụ tại………………………………………………

 Nhân hôm nay ngày Cải Cát (dời mộ, sửa mộ) của…………… mộ phần tại………

 Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ sắn sửa hương hoa lễ vật dâng lên án tọa Tôn thần cùng chư vị uy linh, kính cẩn tâu trình.

 Kính cáo Sơn Thần, Thổ Thần, Long Mạch và các vị Thần linh, cúi xin chứng minh, phù hộ cho tòan gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.

 Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

 Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)