Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh là gì

Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh là gì

Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh là gì trong quẻ mệnh phong thủy.

Trong quẻ mệnh phong thủy thì Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh là rất quan trọng.

Mỗi năm sinh ra người ta xác định ứng với một “mệnh trạch”. Theo bát quái và cửu cung trong kinh dịch thì Đông Tứ Trạch ứng với số hóa là 1, 3, 4, 9 và Tây Tứ Trạch ứng với số 2, 6, 7, 8. Số 5 thì nam sẽ quy ra số 2 còn nữ sẽ quy ra số 8. Trong bát trạch phong thủy còn được gọi là quẻ mệnh và được chia thành Đông tứ mệnh – Tây tứ mệnh.

Đông tứ mệnh gồm : quẻ Chấn ( hành Mộc ), quẻ Tốn ( Mộc ), quẻ Li (Hỏa ), quẻ Khảm ( Thủy ).

Tây tứ mệnh gồm : quẻ Càn ( Kim ), quẻ Khôn ( Thổ ), quẻ Cấn ( Thổ ), quẻ Đoài ( Kim ).

Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh là gì
Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh là gì

Sự khác nhau của niên mệnh phụ thuộc vào năm sinh của mỗi người và cách tính niên mệnh cũng có sự khác biệt theo giới tính.

Cách tính niên mệnh.

  • Mệnh của nam giới.

Người sinh năm 1931 thì lấy hai số cuối là 31, đem 3 + 1 = 4 rồi lấy 10 – 4 = 6 thuộc Tây tứ trạch đã ghi ở trên,

  • Mệnh của nữ giới

Người sinh năm 1931 thì cũng lấy hai số cuối là 31, đem 3 + 1 = 4 sau đó lấy số 5 + 4 = 9 thuộc Đông tứ trạch.

Xét ví dụ khác như một người sinh năm 1944 :

Ta lấy số 44, rồi đem 4 + 4 = 8. Nam thì lấy 10 – 8 = 2 thuộc Tây tứ trạch.

Còn nữ thì lấy 5 + 8 = 13 tiếp đó ta lấy 1 + 3 = 4 thuộc Đông tứ trạch.

Kết hợp giữa quẻ và số

Số 1 ứng với quẻ Khảm

Số 2 ứng với quẻ Khôn

Số 3 ứng với quẻ Chấn

Số 4 ứng với quẻ Tốn

Số 5 ứng với quẻ tốn (đối với Nam) và quẻ Cấn (đối với Nữ)

Số 6 ứng với quẻ Càn

Số 7 ứng với quẻ Đoài

Số 8 ứng với quẻ Cấn

Số 9 ứng với quẻ Ly.

Kết hợp giữa quẻ mệnh trên mà ta có thể biết được hướng của người có quẻ thuộc Đông tứ mệnh thì hợp với hướng Đông tứ trạch.

  • Đông tứ trạch gồm có :

– Chấn trạch ( tọa hướng Đông quay sang hướng Tây )

– Tốn trạch ( tọa hướng Đông Nam quay sang hướng Tây Bắc )

– Khảm trạch ( tọa hướng Bắc quay sang hướng Nam )

– Ly trạch ( tọa hướng Nam quay sang hướng Bắc )

Những người có mệnh thuộc quẻ Tây tứ mệnh thì hợp với Tây tứ trạch.

  • Tây tứ trạch gồm có :

– Càn trạch ( tọa hướng Tây Bắc quay sang hướng Đông Nam )

– Khôn trạch ( tọa hướng Tây Nam quay sang hướng Đông Bắc )

– Đoái trạch ( tọa hướng Tây quay sang hướng Đông )

– Cấn trạch ( tọa hướng Đông Bắc quay sang hướng Tây Nam ).

Qua bài viết trên hy vọng có thể giúp ích được cho quý khách hiểu được Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh là gì và có thể áp dụng để tìm phương hướng đẹp và hợp với mệnh của mình.

Qúy khách cũng có thể áp dụng cách tính trên để biết được hướng đặt bàn thờ gia tiên hợp với chủ nhà.