Kích thước mộ tròn

Kích thước mộ tròn theo kích thước phong thủy lỗ ban của người châu Á ,Nếu xây mộ với kích thước này sẽ đem lại nhiều may mắn cho gia chủ ngôi mộ